Korte kurer. By PeakShop

Artikler relatert til trening og AAS vedr. forskning eller kunnskapsformidlende
Post Reply
User avatar
Haien
Etablert Medlem
Etablert Medlem
Posts: 114
Joined: Fri Mar 03, 2017 6:54 pm

Korte kurer. By PeakShop

Post by Haien » Wed Mar 08, 2017 9:18 pm

Artikkel er skrevet av PeakShop. All creds går til han :D
---------------------------------------------------------------------------------------------

Det er stadig interesse rundt det å kjøre kortere kurer.
Man kan tenke seg ulike grunner til hvorfor dette er interessant. Spørsmålene om dette brakte tankene mine tilbake til diskusjonen rundt A. Reas bok "Building the Perfect Beast" (i et BB-perspektiv et forhistorisk dokument :) ).

Nå er jeg, og mange andre, slett ikke enig med forfatteren i ett og alt, men han stimulerte en interessant diskusjon, og ga en enkel teori på hvorfor korte sykluser kunne være hensiktsmessige. Etter at Rea skrev dette, har vi fått økt kunnskap om hvordan myostatinverdiene endres i løpet av en AAS kur. På mange måter støtter dette oppunder Rea sin hypotese, men det åpner også opp for at syklusene kan være noe lengre enn det han foreslo.

Det han skriver her er på mange måter "selvfølgeligheter". Men tenker AAS brukere over disse faktorene når de setter opp kurer?

Under følger et lite utdrag av denne volumiøse boka, med min frie oversettelse til norsk :?

_________________________

Kroppen har virknings og -reaksjons perioder og -faktorer
Generelt kan vi si at kroppen I betydelig grad begynner å tilpasse seg ethvert forsøk på å endre likevekt, etter 2-3 uker. Det er synd, siden de beste resultatene i en syklus ofte kommer fra dag 10 til 30.
Men dette er informasjon vi også kan benytte til vår fordel. Vi gjør det ved å sette opp kurer med fra 21 til 30 dagers varighet, hvoretter vi går av før bivirkningene tar igjen gains.
For å lykkes må vi skape maksimal vekst og så stoppe før kroppen har satt i gang kraftige mottiltak.


Aksjon/Reaksjon
La meg forklare. Min erfaring har vært at en kur med en varighet på 8 uker, hvor vi kontinuerlig har et ukentlig plasmanivå av testosteron mellom 400-800 mg, slutter å gi resultat rundt uke 6, i de fleste tilfelle.

Dette er fordi nivåene av endogene katabole hormoner stiger som en reaksjon på eksogene hormoner, og at proteinceller involvert i signalreaksjoner begynner å bli overveldet, noe som er et resultat av virkningen av økningen i androgener.
Så anabolisme og katabolisme er igjen omrent jevnbyrdige.

Husk at for å skape et miljø for vekst, så må den ene eller begge sider av anabolisme/katabolisme ratioen endres enten for mer vekst eller mindre nedbrytning av muskelvev.

Når vi er kommet til uke 6 produserer kroppen mer kortisol enn normalt.
Om vi da øker dosen, vil vi på nytt overmanne kortisolet og øke signaling protein activity, men etter en tid vil kortisolet innhente oss igjen. Men mye verre er det at når vi da går av kuren, vil kortisolnivået være så høyt at det har fullstendig overtaket på den forsvinnende anabole impulsen fra steroidene. Resultatet er at mesteparten av det vi har lagt på oss på kuren går tapt.

Men hva om vi gjør en vri?

La oss tenke oss at vi anvender en kortvarig kur som tillater maksimal vekst og at vi kommer av kuren før kroppens endogene katabole og
anabole kjemi er blitt drastisk endret?
Jepp, personen som gjør dette vil beholde mye mer av det han har gainet på kuren, og testiklene ville ikke vært spesielt mindre enn da han startet (merknad: undertegnede har også tatt mange blodprøver under denne type kurer, og de har uten unntak vist forbløffende gode resultat).

Tenk om vi I fortsettelsen av dette la opplegg som igjen enten reduserte den katabole siden av likningen eller brukte andre metabolske muligheter for på nytt å øke anabolisme? Det er da mulig å tenke seg at utøveren ville komme inn i et mønster som utgjør en nærmest kontinuerlig fase av muskelvekst, i stedet for å kjempe mer eller mindre desperat for å beholde gains.
Tenk om vi kunne svekke den negative biologiske feedbacken som er ansvarlig for tap av masse etter kur? Den genetisk begunstigedes dager er talte, den hard-core gjennomsnittsmannen vil kunne oppnå fantastiske resultat.


PTOR og likevekt
Kroppen opprettholder normalt vekten og størrelsen på alle cellulære strukturer gjennom homeostase (likevekt, gitt at vi nå snakker om protein turnover rate, PTOR –eller proteinsyntese).
Kroppen opprettholder homeostase både ved å bygge og rive ned tilnærmet like mengder vev bestående av proteiner.
Homeostase er kontrollert av hormoner og hormon-liknende substanser. Noen av disse er anabole og skaper en tilstand av proteinsyntese og vekst, mens andre er katabole og skaper nedbrytning av proteiner og avfallsprodukter.

Når disse kjemiske/hormonelle nivåene er i balanse – eller i likevekt hva gjelder virkning- så har vi også en likevekt i PTOR. Og da legger vi altså ikke på oss muskelmasse, samtidig som vi ikke taper muskelmasse. Dette er enkelt, men faktisk essensielt å forstå, siden en ratio i retning katabolisme fører til tapt kvalitetsmasse.
Det vi må sørge for, er enten å trigge økt anabolisme på bekostning av katabolisme, ELLER å redusere protein-nedbrytning.
Hvilken som helst substans som reduserer den katabole siden av likningen, vil vi benytte for å spare proteinet fra katabolisme.
Tenk litt over dette. Om vi kunne øke anabolisme 100 % uten å endre katabolisme, ville ikke det gi oss større effekt enn om vi greide å redusere katabolisme med 100 % uten å endre anabolisme.

Mange preparat har både anabole og antikatabole kvaliteter I de forunderligste ratioer.
I våre korte kurer benytter vi først en Max Androgen Fase som stimulerer proteinsyntese på flere nivå gjennom ulike metabolske tilnærminger.
Ved å stimulere muskelcellenes androgen reseptorer trigger vi cellulære proteinsyntese signaler. Ved å gjøre kortisol reseptorene mindre effektive, reduserer vi katabolisme.
Ved å skape et høy-androgent miljø gjør vi det I tillegg mulig å øke muskulaturens styrke betydelig=tyngre vekter eller økt kapasitet for totalt treningsvolum.
Dette gir god synergi, siden vi kan trene musklene på en mer intens mate.

Ved å øke protein syntese og minke protein-nedbrytning var vi I stand til raskt å reparere påført skade (trauma) på muskelfibrene. Med adekvat næringsinntak er det så mulig å legge til rette for superkompensasjon (eller adaptasjon) Resultatet er økt belastning og større muskelmasse. Vi lar den maksimale androgene fasen bli etterfulgt av en maksimal anabol fase av omtrent samme varighet som den androgene fasen. Dette har i forsøk vist seg å være en effektiv måte å fremme kvalitetsgains på, og gjør det lettere å gå av enn om man var på en høy-androgen fase sammenhengende.

Dette er en adaptasjon som skyldes aksjons/virkningsmekanismer.
Dessverre er det slik at kroppen etter ganske kort tid reagerer på at vi har forstyrret likevekten. Kroppen setter da i gang katabole motreaksjoner etter 2-3 uker. For å komme tilbake til likevekt, balanserer kroppen ved å øke kortisol og østrogen. Siden østrogen trigger en negativ feedback loop som gir HPTA (Hypothalamus/Pituitary/Testes/Axis) svekkelse, er resultatet sterkt nedsatt egenproduksjon av testosteron.

Kortisol er et katabolt hormon som reagerer på egne reseptorer, med det resultat at vi taper muskelmasse. Når en AAS syklus kjøres tilstrekkelig lenge, blir kortisolnivåene til slutt så høye at de utjevner den anabole virkningen av steroidene=en ny likevekt. Det er derfor ikke så vanskelig å forstå at når vi går av en lang steroidesyklus, så vil vi ganske brått ha et katabolt nivå i kroppen pga de høye nivåene av kortisol og lave nivåene av anabole hormoner. For hver dag som går uten robust egenproduksjon, er katabolisme et faktum. Og jo lengre vi er på, jo vanskeligere er det å få denne egenproduksjonen i gang (vi forstår her hvor viktig et preparat som hCG egentlig er).

Kunsten er å “hoppe av” FØR dette skjer! Med andre ord skal vi skape vekst før kroppens motreaksjoner er mobilisert, gå av mens denne mobiliseringen er moderat og beholde mest mulig styrke og masse slik at vi er klar for en ny vekstperiode.
haien@protonmail.com

- Meldinger gjennom PM blir ubesvart.
- Oppgi forum brukernavn når du sender mail.

Post Reply