Page 1 of 1

Fake postkasse

Posted: Mon Feb 10, 2020 11:09 am
by Bday77
Har tenkt på denne metoden. Sette op fake postkasse utenfor et boligstrøk med fake navn. Noen som har gjort dette?

Re: Fake postkasse

Posted: Fri Apr 10, 2020 3:02 pm
by TheChemist
Om dette fungerer er helt opp til den lokale postmannen. Posten har et adresseregister de følger, og dette falske navnet vil naturligvis ikke være registrert. Noen postansatte gir faen, andre vil forsøke å returnere til avsender/ikke levere. Du gir deg selv beste mulige odds ved å sette opp en falsk postkasse ved et stort boligstrøk, studentboliger o.l. Steder der folk flytter til/fra hyppig, mange personer har postkasse på samme området osv er faktorer som kan ha stor betydning. Det gjelder å være en av flere(eks. studentboliger), og ikke det ene merkelige unntaket. For å teste om kassa er operativ før en evt bestilling, simply send deg selv et helt harmløst brev. Dukker det opp er du G2G, hvis ikke prøv et annet sted ;)