Fjern metadata fra filer og bilder før du poster/legger dem ut med MAT2

Informasjon,guider og tips relatert til PC og Teknologi
Post Reply
Spesialisten
Topp Selgere
Topp Selgere
Posts: 32
Joined: Tue Sep 10, 2019 6:39 pm

Fjern metadata fra filer og bilder før du poster/legger dem ut med MAT2

Post by Spesialisten » Sat Oct 05, 2019 6:49 pm

Image

MAT2 er ett free open source program skrevet i python3 som tillater deg å fjerne metadata fra audiofiler , bildefiler , torrents og andre filer. De av dere som er kjent med Tails , som bruker GNOME desktop , har kanskje vært borti MAT som hadde en liten graphical user interface. Bruker du GNOME eller nautilus file manager kan du bruke en extension for å få det samme med MAT2.

MAT2 er enkelt å bruke. :

Hvordan du bruker MAT2:

Code: Select all

$mat2 -h
usage: mat2 [-h] [-v] [-l] [--check-dependencies] [-V]
      [--unknown-members policy] [-s | -L]
      [files [files ...]]

Metadata anonymisation toolkit 2

positional arguments:
 files         the files to process

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -v, --version     show program's version number and exit
 -l, --list      list all supported fileformats
 --check-dependencies check if MAT2 has all the dependencies it needs
 -V, --verbose     show more verbose status information
 --unknown-members policy
            how to handle unknown members of archive-style files
            (policy should be one of: abort, omit, keep) [Default:
            abort]
 -s, --show      list harmful metadata detectable by MAT2 without
            removing them
 -L, --lightweight   remove SOME metadata
- Lag en tekst fil med en text editor eller bruk noe enda enklere , spiller ingen rolle

Code: Select all

$nano mat2test.txt
- Kommando for å se hva som står i tekstfilen , uvensetlig.

Code: Select all

$cat mat2test.txt
Hei dette er en test!

- Sjekk om tekstfilen inneholder noe metadata

Code: Select all

$mat2 -s mat2test.txt
 No metadata found
- Kommando for å fjerne metadata fra filen (selv om kommando ovenfor viste null)

Code: Select all

$mat2 mat2test.txt

- Da skal du sitte igjen med den orginale tekstfilen og en ny cleaned tekstfil

Code: Select all

$ls 
mat2test.cleaned.txt mat2test.txt

- Da kan vi slette den orginale filen og beholde den filen som vi har fjernet metadata fra.

Code: Select all

$shred -u mat2test.txt


Manual pages for mat2:

Code: Select all

$man mat2

NAME

mat2 - the metadata anonymisation toolkit 2

SYNOPSIS
mat2 [-h] [-v] [-l] [-V] [-s | -L] [files [files ...]]

DESCRIPTION

mat2 removes metadata from various fileformats. It supports a wide variety of file formats, audio, office, images, …

Careful, mat2 does not clean files in-place, instead, it will produce a file with the word "cleaned" between the filename and its extension, for example "file‐
name.cleaned.png" for a file named "filename.png".

OPTIONS
positional arguments:
files the files to process


optional arguments:
-h, --help
show this help message and exit

-v, --version
show program's version number and exit

-l, --list
list all supported fileformats

--check-dependencies
check if MAT2 has all the dependencies it needs

-V, --verbose
show more verbose status information

--unknown-members policy
how to handle unknown members of archive-style files (policy should be one of: abort, omit, keep)

-s, --show
list harmful metadata detectable by MAT2 without removing them

-L, --lightweight
remove SOME metadata

EXAMPLES
To remove all the metadata from a PDF file:

mat2 ./myfile.pdf

BUGS
While mat2 does its very best to remove every single metadata, it's still in beta, and some might remain. Should you encounter some issues, check the bugtracker:
https://0xacab.org/jvoisin/mat2/issues

Please use accordingly and be careful.

AUTHOR

This software was made by Julien (jvoisin) Voisin with the support of the Tails project.

COPYRIGHT
This software is released on LGPLv3.
Source code og kilde
: https://0xacab.org/jvoisin/mat2
Image

Post Reply